Home / Tag Archives: WESTERN MICHIGAN CHRISTIAN HIGH SCHOOL

Tag Archives: WESTERN MICHIGAN CHRISTIAN HIGH SCHOOL

Du học Mỹ xin nhập học trường trung học Western Michigan Christian High School bang Michigan

Trường trung học Western Michigan Christian High School (thường gọi là Western Michigan Christian, WMCHS hoặc WMC) là một trường trung học tư thục Calvinist ở Muskegon, Michigan, Mỹ. Trường nhận đào tạo học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Trường trung học Western Michigan Christian High School được Hiệp hội Các …

Read More »

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG WESTERN MICHIGAN CHRISTIAN HIGH SCHOOL

1.Tên trường học là Western Michigan Christian High School, được thành lập vào năm 1948. + Địa chỉ: Số 455 E Ellis Rd, Norton Shores, MI 49441, Hoa Kỳ, + Điện thoại: +1 231-799-9644. Hiệu trưởng của trường: Samuel Greer + Trường nằm ở Thành phố Muskegon nổi tiếng là thành phố …

Read More »